Rapport  Strålterapisystemleverantören Elekta redovisar ett ebita-resultat på 648 miljoner kr för det tredje kvartalet i sitt brutna räkenskapsår 2019/2020 (505). Enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser väntades ett ebita-resultat på 666 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 3.656 miljoner kr (3.320). Här var snittestimatet 3.700 miljoner kr, enligt Infront.

Orderingången uppgick till 4.276 miljoner kr (4.551). Snittestimatet var 5.049 miljoner kr.

Elekta upprepar sin prognos om en organisk försäljningsökning på 8-10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser för räkenskapsåret 2019/2020. Ebita-marginalen väntas komma in på omkring 18 procent för det brutna helåret, även det en upprepad prognos. 

Elekta sänkte sin prognos för ebita-marginalen i samband med en vinstvarning den 15 november 2019.

Analytikerna trodde inför rapporten i snitt att Elekta kommer att ha en ebita-marginal på 18,1 procent och en valutajusterad tillväxt om 8,8 procent.