Rapport Strålterapibolaget Elekta redovisar ett ebita-resultat på 539 miljoner kr för det andra kvartalet i sitt brutna räkenskapsår. Enligt det preliminära resultat som Elekta lämnade den 15 november låg ebita-resultat på cirka 540 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 3.709 miljoner kr. Här var det preliminära värdet cirka 3.700 miljoner kr.

Orderingången uppgick till 4.036 miljoner kr. Den preliminära orderingången var cirka 4.000 miljoner kr.

Upprepar prognos

Elekta upprepar sin prognos om en organisk försäljningsökning på 8-10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser för räkenskapsåret 2019/2020. Ebita-marginalen väntas komma in på omkring 18 procent för det brutna helåret. Det framgår av rapporten.

Elekta sänkte sin prognos för ebita-marginalen i samband med en vinstvarning den 15 november 2019.

Tror på Europa

Elektas vd Richard Hausmann känner sig, trots en försämrad orderingång i Europa under det avrapporterade kvartalet, självsäker på regionens möjligheter inför de kommande kvartalen.

”Det finns pågående projekt till exempel när jag tänker på Unity i Europa flyttades investeringsbesluten till nuvarande och nästa kvartal. Jag känner mig fortsatt säker på det”, sade Elektas vd Richard Hausmann till Nyhetsbyrån Direkt.

Beräknat på oförändrade valutakurser var bruttoorderingången för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika ned med 21 procent i Elektas andra kvartal för perioden augusti till oktober 2019. Lyfter man blicken och tittar på sexmånadersperioden fram till oktober visar motsvarande siffra för samma region på en uppgång om 12 procent, vilket väl speglar slagigheten i Elektas verksamhet mellan enskilda kvartal.

”Stark underliggande marknad”

”Den underliggande marknaden förblir mycket stark”, säger Richard Hausmann.

Enligt en kommentar från Pareto på rapporten är fördelningen i orderingången på de olika regionerna positiv, med den starka utvecklingen i Nordamerika och Asien. Pareto förväntar sig endast mindre revideringar på konsensus efter rapporten och spår en uppgång för aktien med 2 till 3 procent gentemot aktiemarknaden som helhet.

Elekta-chefen har under det gångna kvartalet sett en implementering av bolagets MR-styrda strålbehandlingssystem Unity i cancervården.

”Vi har sju system som har börjat användas i klinikerna under andra kvartalet fram till i dag, en månad in i det tredje kvartalet”, säger Richard Hausmann.

Ny affärsorganisation

Intresset för Unity uppges ha öka,t inte minst i Japan där landets strålbehandlingskongressen Jastro hölls den här veckan.

Richard Hausmann påtalar även implementeringen av en ny affärsorganisation uppdelad på de fem affärsenheterna mjukvara, linacs (de traditionella strålbehandlingssystemen) brachyterapi, MR-linacs med Unity och neurokirurgi med gammakniven.

”Du kan se det som fem snabba båtar som färdas i samma riktning, men har individuella möjligheter för anpassning”, säger Richard Hausmann.