Aktie Elekta publicerar preliminära finansiella resultat för andra kvartalet 2019/20. Den underliggande verksamheten fortsatte vara stark, men valuta och försenade installationer påverkade ebita negativt i kvartalet, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Aktien faller tungt på börsen. 

Bruttoorderingången uppgick till cirka 4.000 miljoner kronor (3,67), motsvarande en organisk tillväxt om 5 procent.

Nettoomsättningen uppgick till cirka 3.700 miljoner kronor (3.330), motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent.

Bruttomarginalen blev 41,0 procent (41,4). Enligt Infront Datas senaste sammanställning av fem analytikers estimat, från mitten av september, väntades en bruttomarginal på 42,2 procent under Elektas andra kvartal.

Ebita-resultatet uppgick till cirka 540 miljoner kronor (601), motsvarande en ebita-marginal om 14,5 procent (18,0).

Här väntades 700 miljoner kronor i ebita respektive 18,7 procent i ebita-marginal, enligt Infront Datas sammanställning.

Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till cirka 230 miljoner kronor (367).

Under kvartalet bokades sex stycken Elekta Unity.

Elekta sänker också sin prognos för ebita-marginalen för räkenskapsåret 2019/2020. Nu räknar Elekta med att ebita-marginalen för räkenskapsåret uppgår till runt 18 procent. Den tidigare prognosen var en ebita-marginal på omkring 19 procent.

Elektas aktie faller tungt på börsen efter beskedet. Strax efter klockan 10 var nedgången nästan 15 procent.