ELEKTA: SER MÖJLIGHET ATT VÄXA SNABBARE INOM MJUKVARA - VD

2021-11-25 11:02:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Strålterapisystemleverantören Elekta ser en möjlighet för att bolagets verksamhet inom mjukvara kommer att få se en snabbare tillväxt än för strålbehandlingssystemen, där marknaden väntas växa med 6-8 procent. Mjukvara har grovt sett en andel på en fjärdedel av Elektas försäljning.

Det sade Elektas vd Gustaf Salford under torsdagens telefonkonferens.

Under frågestunden bekräftade Gustaf Salford att Elekta har tagit marknadsandelar inom strålbehandling under det senaste året. I Elektas andra kvartal har marknadsandelen varit stabil.

En annan fråga berörde den relativa storleken på forskning och utveckling i förhållande till avskrivningar. Med flera forskningsprojekt i sen fas har kostnaden för forskning och utveckling ökat. I takt med att flera mindre projekt når marknaden förväntar sig Elektas vd att avskrivningarna kommer öka framöver.Direkt-SE