Aktie Strålterapibolaget Elekta sänker sina prognoser för det innevarande räkenskapsåret 2019/2020 som avslutas den 30 april.

Bolaget spår nu att en nettoomsättningstillväxt på omkring 1 procent jämfört med föregående år beräknat på oförändrade valutakurser, och en ebita-marginal på mellan 16 och 17 procent.

De tidigare prognoserna var en tillväxt om 8-10 procent och en ebita-marginal kring 18 procent för det innevarande räkenskapsåret.

Efter årets nio första månader uppgick omsättningstillväxten till 7 procent och ebita-marginalen till 15,4 procent.

”Orderingång och omsättning har påverkats negativt under kvartalet med en ökad påverkan i april på grund av begränsat tillträde till sjukhus och försenade startdatum för installationer till följd av nedstängda länder”, skriver Elekta som inte haft några annullerade order under kvartalet.

Elekta drar även tillbaka de tidigare kommunicerade ”scenariot” för perioden 2020/2021 till 2022/2023 till följd av pågående osäkerhet i spåren av Covid-19-pandemin.