Rapport Elektas resultat var sämre än vad analytikerna förutspått. Även orderingången överraskade på nedsidan men strålterapibolaget ser att marknadsläget kommer att återhämta sig framöver. 

Elekta redovisar ett rörelseresultat på 201 miljoner kronor för det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser väntades ett rörelseresultat på 279 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 3.009 miljoner kronor. Här var snittestimatet 3.030 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 3.980 miljoner kronor. Snittet bland de analytiker som deltagit i sammanställningen var 4.119 miljoner kronor på denna punkt.

Fortsatt återhämtning framöver

Elekta väntar sig att det övergripande marknadsläget fortsätter att återhämta sig och att bolagets förmåga att installera system hos kunder förbättras ytterligare under nästa kvartal.

Det skriver Elekta i rapporten för sitt första kvartal i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

”Men vi förväntar också att den tillfälliga situationen med högre kostnader inom leverantörskedjan och för logistik fortsätter under det andra kvartalet och risken för nya vågor av pandemin, särskilt inom tillväxtmarknader, ökar osäkerheten kring ordervolymer och installationsplaner”, skriver vd Gustaf Salford.

Elektas orderingång minskade i första kvartalet med 4 procent i konstant valuta. När föregående års effekt från Elektas största order någonsin exkluderas var ordertillväxten 17 procent.

Bruttomarginalen minskade till 37,1 procent (45,9), främst på grund av högre kostnader inom leverantörskedjan och för logistik.