ELEKTA: MÖJLIGEN MINDRE KOSTNADER I SPARPROGRAM ÄN VÄNTAT - VD

2022-11-24 08:53:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Strålterapisystemleverantören Elekta ser mindre engångsposter i sitt andra kvartal än vad analytikerna hade räknat med enligt Infronts konsensus. Jämförelsestörande poster om -117 miljoner kronor redovisades i kvartalet mot förväntningar om -152 miljoner kronor.

"Vi har satt i gång en väldigt stor andel av det här programmet så vi ser att vi kommer att leverera på de här 450 (miljoner kronorna, red anm). Sedan får vi se exakt hur mycket av de här 400 (miljoner kronor, red anm) som vi faktiskt kommer använda. Just nu ligger vi något lägre", säger Elektas vd Gustaf Salford till Nyhetsbyrån Direkt.

Elektas vd påpekar dock att de tidigare beloppen om cirka 450 miljoner kronor i årliga besparingar samt kostnaderna för initiativet om upp till 400 miljoner kronor kvarstår.Direkt-SE