ELEKTA: FLERA FAKTORER TYDER PÅ GRADVIS FÖRBÄTTRING I 4 KV - VD

2022-11-24 09:25:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Strålterapisystemleverantören Elektas vd Gustaf Salford skriver i vd-ordet av rapporten för bolagets andra kvartal, augusti-oktober, om en förväntan att situationen inom leverantörskedjorna gradvis kommer att förbättras under det fjärde kvartalet, februari-april.

Vad gör er säkra på att ni kommer se den här gradvisa förbättringen i fjärde kvartalet?

"Det här är ett väldigt viktigt budskap. Tredje kvartalet ser väl ungefär ut som hur det har sett ut i andra kvartalet. En viss gradvis förbättring tror vi på. Men fjärde kvartalet ser bättre ut när vi tittar på alla de här indexen, våra leverantörskedjor att vi får bättre tillgång till de här kritiska komponenterna som har varit utmanande att få tag på tidigare. Våra kunder är mer redo för att ta emot de här installationerna. Vi har en orderstock på 43 miljarder som vi har att leverera ifrån, vilket jag ser kommer att driva tillväxt framöver", säger Gustaf Salford till Nyhetsbyrån Direkt.

En annan aspekt som Elektas vd vill framhålla i rapporten för det andra kvartalet är serviceintäkternas tillväxt som sker i en snabbare takt än den installerade basen av strålterapisystem.

"Det visar på att vi driver nytt värde i vår installerade bas, något vi har jobbat hårt med för att åstadkomma", säger Gustaf Salford.

På Europamarknaden har Elekta, som Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterade om i mitten av oktober vunnit en upphandling i Italien om leverans av 37 Versa HD-system till ett totalt värde om cirka 50 miljoner euro.

"Det kommer att driva på vår ordertillväxt i det tredje kvartalet, men också i fjärde kvartalet. Det kommer man att se i Emea som är en av våra externa regioner.

För det andra kvartalet 2022/2023 hade Emea-regionen en negativ ordertillväxt om 9 procent beräknat till konstanta valutakurser. Orderingången i regionen för kvartalet låg på drygt 1,5 miljarder kronor.

Elekta har av tradition ett baktungt räkenskapsår, där en större del av intjäningen sker mot slutet av varje räkenskapsår. I Elektas tredje kvartal för fjolåret var orderingången i Emea nästan 2,1 miljarder kronor.Direkt-SE