Elekta: Delårsrapport, maj-oktober 2021/22

2021-11-25 07:30:00
Andra kvartalet
 • Bruttoorderingången uppgick till 4 045 Mkr (3 627), motsvarande en ökning om 12 procent i konstant valuta
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 697 Mkr (3 534), motsvarande en tillväxt om 7 procent i konstant valuta
 • Bruttomarginalen uppgick till 38,6 procent (40,9)
 • EBIT uppgick till 533 Mkr (559), motsvarande en EBIT-marginal om 14,4 procent (15,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 1 kr (0,98) före/efter utspädning
 • Kassaflödet efter löpande investeringar minskade med 379 Mkr till -17 Mkr (362)
Delårsperiod sex månader
 • Bruttoorderingången uppgick till 8 025 Mkr (8 078), motsvarande en tillväxt om 3 procent i konstant valuta
 • Nettoomsättningen uppgick till 6 707 Mkr (6 515), motsvarande en ökning om 7 procent i konstant valuta
 • Bruttomarginalen uppgick till 37,9 procent (43,2)
 • EBIT uppgick till 734 Mkr (893), motsvarande en EBIT-marginal om 10,9 procent (13,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 kr (1,55) före/efter utspädning
 • Kassaflödet efter löpande investeringar minskade med 749 Mkr och uppgick till -360 Mkr (389)

[image]

[1]Efter löpande investeringar.
[2]Före/efter utspädning.
[3]Beräknat på konstant valuta.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Adebäck, CFO, Elekta AB (publ)
Tel: +46 70 873 33 21, e-post: johan.adeback@elekta.com

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com

Kira Haapanen, IR Manager
Tel: +46 73 719 46 22, e-post: kira.haapanen@elekta.com

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 25 november 2021 klockan 07.30 CET. (REGMAR)

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp.

Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com (http://www.elekta.com/) eller följ @Elekta (https://twitter.com/Elekta) påTwitter.

Cision