Rapport Electrolux skriver i sin bokslutskommuniké att externa faktorer kommer att vara negativa för helåret 2023. Normalt brukar bolaget ange ett intervall för omfattningen av dessa externa faktorer men det har man avstått ifrån denna gång, sade vd Jonas Samuelson vid en telefonkonferens på torsdagen.

I externa faktorer ingår enligt bolagets definition råmaterial, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation. Som exempel på förväntat negativa faktorer för det kommande året nämnde Electrolux-vd:n bland annat priset på litium, som bland annat används i spishällar. Dessutom är valutapåverkan enligt honom relativt betydande.

”Vi har också en förhöjd löneinflation, i många marknader mycket betydande, som vi väljer att rapportera i externa faktorer”, sade Jonas Samuelson.

Electrolux-vd:n sade vidare att det råder en betydande osäkerhet inför det andra halvåret 2023 vad gäller exempelvis energipriser samt priser på plast och stål. Detta är en anledning till att bolaget denna gång inte anger något intervall för de externa faktorernas effekt 2023.

Vad avser det första kvartalet 2023 sade Jonas Samuelson att bolaget inte ger någon guidning om resultatet, men han konstaterade det finns såväl positiva som negativa trender som väntas fortsätta i det första kvartalet, bland annat gäller ännu förra årets kontrakt vad gäller logistik.

”En positiv effekt är att vi ser effekt av genomförda prishöjning i första kvartalet. Men vissa kvarvarande motvindar vad gäller kostnader påverkar första kvartalet, särskilt i Nordamerika”, sade han.

På en fråga om Electrolux fortfarande tror att bolaget i Nordamerika kommer att åter nå upp till sina mål, svarade Jonas Samuelson att bolaget är övertygat om detta.

”Utmaningen i Nordamerika nu handlar mindre om marknaden och mer om vår egen prestation. De goda nyheterna är att våra stora ansträngningar kommer att få effekt, frågan är hur snabbt. USA-marknaden är mycket attraktiv, även om den har en viss cyklisk svaghet just nu”, sade han.