Aktie Leveranser av de sex största vitvarukategorierna i USA, AHAM 6, steg med 20,5 procent i det fjärde kvartalet 2020, jämfört med samma kvartal föregående år.

Det framgår av statistik från branschorganisationen Association of Home Appliances Manufacturers (AHAM).

Statistiken är viktig för Electrolux, som har en stor andel av sin vitvaruförsäljning i USA.

AHAM 6 består av tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, kylskåp, frysar och spisar/ugnar.

Totalt steg leveranserna av vitvaror (All Major Appliances) med 16,4 procent i kvartalet.

Segmentet Electric cooking steg med 8 procent, samtidigt som Gas cooking (spis/ugn) steg med 10 procent. Food Preservation (kyl/frys) var samtidigt upp med 47,1 procent.

De viktigaste produkterna i dessa segment (spis/ugn/kyl/frys) står för cirka 70 procent av Electrolux omsättning av vitvaror Nordamerika, enligt bolaget.

Ackumulerat för året har de totala vitvaruleveranserna stigit med 3,9 procent. AHAM 6 har under samma period stigit med 6,5 procent.

AHAM levererade tidigare månadssiffror, men från och med det tredje kvartalet 2020 redovisas försäljningen kvartalsvis.