Rapport Vitvarutillverkaren Electrolux slog förväntningarna med råge i första kvartalet. Rörelseresultat blev 2.297 miljoner kr för det första kvartalet 2021. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.505 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av tolv estimat inför rapporten.

Bidraget från den organiska försäljningstillväxten var den viktigaste drivkraften till resultatet i kvartalet. Ökade kostnader för externa faktorer, främst råmaterial, kompenserades fullt ut av högre priser, uppger Electrolux i rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent, jämfört med väntade 5,4 procent.

Försäljningen var 29.026 miljoner kr. Här låg förväntningen på 27.660 miljoner kr.

Spår fortsatt hög efterfrågan

Vd Jonas Samuelsson spår fortsatt hög efterfrågan under resten av det första halvåret. Men han flaggar samtidigt för att komponentbrist och kapacitet kan bli begränsande faktorer under det andra halvåret, skriver han  i rapporten.

Enligt vd:n var det betydande organisk tillväxt och kostnadseffektivitet som låg bakom Electrolux starka resultat i det första kvartalet.

”Konsumenter fortsatte att tillbringa mer tid hemma och använde sina hushållsprodukter mer intensivt samtidigt som de allokerade en större del av sin hushållsbudget till förbättringar i hemmet. Båda gynnade vår försäljning”, skriver Jonas Samuelsson.

Nettoomsättningen i kvartalet var 5 procent över vad analytikerna i Infronts enkät hade räknat med, medan rörelseresultatet var 34 procent högre än väntat.

”Betydande volymtillväxt”

”Den betydande volymtillväxten och den positiva pris- och mixutvecklingen resulterade i en organisk försäljningstillväxt på 22,8 procent. Den höga organiska tillväxten var den främsta drivkraften för resultatförbättringen, även om ökad kostnadseffektivitet också bidrog”, skriver vd:n.

Bolaget har precis som många andra känt av bristen på material och komponenter, framförallt elektronikkomponenter och vissa plaster, men har enligt Jonas Samuelsson trots det lyckats möta den ökade efterfrågan på bolagets produkter. Låga buffertar av insatsmaterial har dock påverkat produktionsplaneringen.

”Detta resulterade i viss produktionsineffektivitet, brister i matchningen mellan leverans och efterfrågan samt högre logistikkostnader, vilka helt kompenserades för genom kontinuerliga kostnadsförbättringar”, skriver han.

”Komponenter begränsande faktor”

Kostnadsökningen inom det som bolaget kallar externa faktorer, så som råvara, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation, har enligt Jonas Samuelsson kompenserats fullt ut av de prishöjningar som bolaget genomfört under inledningen av året.

”…och vi förväntar oss att så kommer vara fallet under resten av 2021. Mot bakgrund av senaste tidens negativa utveckling av råmaterialpriser har vi på viktiga marknader aviserat ytterligare prishöjningar”, skriver vd:n.

För den resterande delen av det första halvåret förväntar sig Jonas Samuelsson att efterfrågan kommer att överstiga normala säsongsnivåer på bolagets huvudmarknader, men han säger samtidigt att kapacitet och tillgänglighet av elektronikkomponenter kan komma att bli begränsande faktorer under det andra halvåret.