Electrolux Professional avyttrar sin verksamhet i Ryssland

2022-07-11 08:00:00

"Electrolux Professional respekterar alla sanktioner och exportregler till Ryssland. Som ett resultat av det fortsatta kriget och sanktionerna, gör vi bedömningen att vi inte kommer att kunna sälja våra produkter eller erbjuda service i Ryssland på medel till lång sikt," säger Alberto Zanata, VD och koncernchef." Därför har vi kommit fram till att en kontrollerad avyttring av koncernens ryska dotterbolag till den lokala ledningen är det bästa sättet att säkra vår fortsatta efterlevnad av sanktionerna, samt ett ansvarsfullt sätt att avsluta relationen med våra kollegor i Ryssland, vilka har varit en mycket respekterad del av vårt företag i många år."

Utöver kostnaden för utträdet, 35 Mkr, förväntas beslutet att lämna Ryssland inte innebära någon väsentlig påverkan på koncernens vinst eller lönsamhet.

Electrolux Professional har 25 anställda i Ryssland, och under 2021 var försäljningen ungefär 1% av företagets totala försäljning.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Chief Communication & Investor Relations Officer +46 70 190 00 33

Cision