Aktie Electrolux Professionals recept för att nå lönsamhetsmålet om en ebita-marginal om 15 procent består av lika delar kostnadsreduktion och ökad försäljning inom de lönsamma områdena kedjor, customer care och nya produkter. Det var budskapet på onsdagens kapitalmarknadsdag som gick av stapeln vid bolagets fabrik i Ljungby.

Störst fokus fick tvättsegmentet som för helåret 2020 stod för 42 procent av försäljningen men hela 90 procent av bolagets justerade ebita-resultat. Segmentet har en ebita-marginal på omkring 16 procent, vilket kan jämföras med motsvarande marginal för hela bolaget som i det andra kvartalet var strax över 10 procent.

Tvättsegmentet visade dessutom på större motståndskraft än mat och dryck och har inte tappat lika mycket under pandemin. Den totala marknaden var omkring 2,5 miljarder dollar före pandemin men under 2020 minskade den till 2,2 miljarder dollar.

I samband med avknoppningen från Electrolux 2020, som olyckligtvis prickade pandemins utbrott perfekt, sattes målsättningen om en organisk försäljningstillväxt om 4 procent och en ebita-marginal om 15 procent. Inför kapitalmarknadsdagen upprepades dessa mål.

”Vi presenterade målen när ingen ens visste vad covid var. Nu vet vi vad det innebär för våra liv och vi kan upprepa målen”, sade vd Alberto Zanata och pekade på att bolaget under pandemin visat på förmåga att prestera även under ”dåliga dagar”.

Bärande för att nå målet är accelererad tillväxt inom högmarginalområdena kedjor, customer care och innovation. För resan från 2020-års justerade ebita-marginal om 7,4 procent ska 4 procentenheter komma från volymökning inom dessa områden. Resterande 3,5 procent ska komma från effektivisering och kostnadsminskningar.

Under det andra kvartalet noterade bolaget en återhämtning och denna uppges ha fortsatt in i det andra kvartalet, även om Alberto Zanata flaggade för att hastigheten fortsatt är osäker i vissa regioner.

”Jag är förvånad över hur snabbt marknaden tog fart. Den underliggande trenden finns där”, sade vd:n och pekade på att sättet att leva, bo och socialisera talar för en underliggande tillväxt.

Aktiemarknaden tycktes ta onsdagens besked med fattning och aktien rörde sig under förmiddagen mellan en uppgång på et par tiondels procent och en nedgång på 0,6 procent.