Aktie Electrolux har beslutat att lägga ned produktionen vid fabriken i Nyíregyháza, Ungern från och med början av 2024. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet medför omstruktureringskostnader på cirka 550 miljoner kronor som kommer att redovisas som en engångspost vilken påverkar rörelseresultatet för affärsområde Europa för det första kvartalet 2023.

Fabriken har omkring 650 anställda och tillverkar kylskåp.

”Beslutet innebär att återstående investeringar i kylskåpsprodukter, som ingår i de tidigare annonserade globala investerings- och effektiviseringssatsningarna på 8 miljarder kronor och som startade 2018, kommer att utvärderas och styras om i enlighet med Electrolux strategiska inriktning”, heter det vidare.

Kassaflödeseffekten beräknas till cirka 300 miljoner kronor under främst 2024-2025 medan ”den slutliga påverkan på rörelseresultatet och kassaflödet kommer att bestämmas av växelkursen på relevanta redovisningsdagar”.