Rapport Electrolux överträffade förväntningarna på första kvartalets rörelseresultat och redovisade ett plus på 122 miljoner kr. För det andra kvartalet 2020 spår dock vitvarutillverkaren en betydande förlust.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Räknar med betydande förlust andra kvartalet. Electrolux förväntar sig en betydande förlust för det andra kvartalet. I april minskade försäljningen med cirka 30 procent men bolaget förväntar sig en gradvis återhämtning framöver. ”Så som tidigare kommunicerats bedömer vi att situationen med coronaviruset kommer att ha en väsentlig finansiell påverkan under 2020”, heter det i delårsrapporten.

Bättre resultat än väntat första kvartalet. Electrolux rörelseresultat blev 122 miljoner kr för det första kvartalet. Analytikerna hade räknat med -20,3 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning. Försäljningen summerades till 26.578 miljoner kr, väntat var 25.976 miljoner kr.

Negativa coronaeffekter på resultatet i första kvartalet. Mot slutet av första kvartalet noterade Electrolux den första större effekten av coronaviruset på försäljningen. ”På vissa marknader där fysiska butiker stängts har vi sett en betydande ökning av onlineförsäljningen, men inte i tillräckligt stor utsträckning för att kompensera för minskad försäljning via butiker”, skriver vd Jonas Samuelsson.

De negativa effekterna på rörelseresultatet relaterade till coronaviruset var cirka 400 miljoner kr i första kvartalet.

Begränsade Kina-effekter. Effekterna från det inledande utbrottet i Kina där bolaget köper in stora mängder färdiga produkter och komponenter, bedöms ha varit begränsad under kvartalet tack vare ”omfattande åtgärder”.

Negativa valutaeffekter. För första kvartalet anger Electrolux att negativa valutaeffekter påverkade resultatet med cirka 600 miljoner kronor. För helåret 2020 bedömer bolaget valutaeffekten till -1,7 miljarder kr. Den tidigare uppskattningen för helåret låg på -150 miljoner.

Lägre råmaterialkostnad. Samtidigt bedömer Electrolux att påverkan från råmaterialkostnad och handelstariffer blir positiv med cirka 0,3-0,6 miljarder kr för helår 2020 jämfört med året innan. I den tidigare prognosen som lämnades i samband med rapporten för fjärde kvartalet bedömde bolaget att påverkan skulle vara positiv i spannet 0-0,5 miljarder. Effekten från volym, pris och mix väntas bli ”ofördelaktig”, jämför med tidigare uppskattning ”fördelaktig”.

Investeringar skjuts på framtiden. Electrolux har omprioriterat investeringar till följd av minskad efterfrågan, vilket bland annat medför att spisfabriken i Springfield kommer att försenas med upp till ett halvår. ”Mot bakgrund av den branta nedgången i efterfrågan har vi infört omfattande motåtgärder”, skriver vd Jonas Samuelsson.