Aktie Electrolux ska kapa personalstyrkan med 5 700 tjänster, enligt presentationsmaterialet inför vitvarujättens kapitalmarknadsdag på måndagen. Åtgärden är en del av bolagets massiva kostnadsbesparingsprogram. 

Sparprogrammet uppgår 2023 till 4-5 miljarder kronor jämfört med fjolårets nivåer och med över 7 miljarder 2024. 

Av personalneddragningarna väntas enligt bolaget cirka 1 600 vara tjänstemän och 2 200 produktionsarbetare. Utöver detta väntas en neddragning av extern arbetskraft motsvarande cirka 1 900 heltidsanställda.

Electrolux skriver i presentationsmaterialet också att ett mål är att ha ett ”solitt” investment grade kreditbetyg, med en nettoskuld i relation till ebitda-resultatet på 2 eller lägre över tid. Under det tredje och fjärde kvartalet 2022 var nettoskulden i relation till ebitda högre än så, främst beroende på lågt resultat.

Ett positivt operativt kassaflöde förväntas enligt bolaget för helåret 2023. Helåret 2022 var Electrolux operativa kassaflöde 478 miljoner kronor, att jämföra med 9 010 miljoner kronor året före.

Tidigare under måndagen