Aktie Electrolux har lånat sammantaget 3,4 miljarder kr på obligationsmarknaden för att finansiera sin löpande affärsverksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det rör sig om två lån på vardera 1,7 miljarder kr som bägge förfaller 2023. Det ena obligationslånet löper till fast ränta med en årlig kupong på 1,995 procent och det andra löper till rörlig ränta.

Electrolux pressavdelning uppger för Nyhetsbyrån Direkt på måndagsförmiddagen att det inte rör sig om ersättning av tidigare lån utan om ny upplåning.