Rapport Electrolux halverade vinsten under det tredje kvartalet men det var ändå i linje med förhandstipsen. Samtidigt skriver bolaget upp prognosen för "negativa effekter" för helåret. 

Electrolux rörelseresultat blev 1.639 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Det kan jämföras med ett resultat på 3.220 miljoner samma kvartal i fjol. 

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.585 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 13 estimat inför rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent, jämfört med väntade 5,3 procent.

Försäljningen var 30.929 miljoner kronor och den organiska försäljningen var enligt rapporten ”i nivå med” fjolåret. Här låg förväntningen på 29.951 miljoner kronor.

”Begränsningar i leveranskedjan, främst vad gäller tillgången på elektroniska komponenter påverkade produktionsutfallet negativt, som vi förväntade oss. Vi uppskattar att påverkan på produktionen uppgick till cirka 10 procent under kvartalet”, säger Electrolux vd Jonas Samuelson i rapporten. 

Ser större leveransproblem fjärde kvartalet

Electrolux såg en fortsatt god efterfrågan på de flesta marknader under det tredje kvartalet med en normalisering på en högre nivå än innan pandemin. Prishöjningar genomfördes men har inte fullt ut kompenserat för motvindar i form av expresslogistik och elektroniska komponenter.

”Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad i kvartalet. Ett starkt genomförande av prisökningar och en gynnsam mix, genom ett attraktivt produkt- och varumärkesutbud, kompenserade för lägre försäljningsvolymer”, skriver vd Jonas Samuelsson i rapporten.

Han bedömer att begränsningar i leveranskedjan, främst vad gäller tillgången på elektroniska komponenter påverkade produktionsutfallet negativt på produktionen med cirka 10 procent.

För det fjärde kvartalet räknar bolaget med att det kommer att bli än mer utmanande jämfört med det tredje.

”Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med leverantörer för att minska effekterna av den globala leveransbristen, men vi bedömer att det fjärde kvartalet kommer att bli ännu mer utmanande än det tredje kvartalet. Även om vi räknar med sekventiella förbättringar under 2022, förväntar vi oss att de utmanande förutsättningarna kvarstår för att möta en fortsatt stark efterfrågan”, skriver Jonas Samuelsson i rapporten.

Spår högre negativa effekter

Electrolux spår i rapporten för det tredje kvartalet att de negativa effekterna från det som bolaget kallar ”externa faktorer” kommer att bli cirka 4,5 miljarder kronor under 2021 jämfört med den tidigare prognosen 3-3,5 miljarder kronor som lämnades i samband med rapporten för det andra kvartalet.

I externa faktorer ingår råmaterial, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation.

Utsikten för volym/pris/mix-effekten ändras inte och bedöms fortsatt positiv för helåret.

Marknadsutsikterna för bolagets geografiska marknader som lämnades i samband med rapporten för det andra kvartalet bibehålls också.

Utsikterna för Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bedöms som positiva, medan de för Latinamerika bedöms som oförändrade.