Aktie (Uppdaterad) I det mejl som Electrolux skickat till analytiker och som fick aktien att backa på fredagen, skriver bolaget att de vill påminna om vad de sa i samband med rapporten för det andra kvartalet rörande störningar i logistikkedjan och komponentbrist.  

Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av mejlet i vilket bolaget skriver att de vill summera den information som gavs i samband med kvartalsrapporten eftersom det har varit stort fokus under det innevarande kvartalet på ovan nämnda problem.

I sammandrag innehåller mejlet följande information:

Problemen i logistikkedjan som upplevdes under det första halvåret väntas få en större inverkan under det andra. I synnerhet brist på elektroniska komponenter.

Volym och mix-tillväxt kan komma att begränsas av den globala bristen på komponenter under det andra halvåret. I det tredje kvartalet spår bolaget utmaningar med att möta marknadens efterfrågan med avseende på mix eftersom de högre prissegmenten innehåller mer komponenter med halvledare.

Som en konsekvens av den pressade marknaden för elektronik och logistik har bolaget flaggat för fortsatt kostnadspress från och med halvårsskiftet som en konsekvens av ineffektivitet i produktionen.

Analytiker som Nyhetsbyrån Direkt varit i kontakt med ställer sig frågande till hur informationen som givits har kunnat ge upphov till en så pass stor kursrörelse.

”Jag har gått igenom utskriften från rapportpresentationen, och i stora stycken är det ordagrant inklippt”, säger en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Aktien föll som mest 4,5 procent men hade vid klockan 13.30 återhämtat sig något till en nedgång på 3 procent.