Aktie Electrolux bedömer nu att situationen kring corona kommer att ge väsentlig finansiell påverkan på bolaget under 2020. Styrelsen drar samtidigt tillbaka tidigare utdelningsförslag.

I mitten av mars uppgav Electrolux att den fanns väsentlig risk för väsentlig finansiell påverkan under första halvåret 2020, bland annat på grund av störningar i leveranskedjan.

Nu ser bolaget en utveckling som ”medfört en skarp nedgång i efterfrågan och i möjligheten att tillverka varor”., skriver bolaget som betonar att det kontinuerligt anpassar sin produktion och att bolaget tillfälligt kommer att stänga fabriker vid behov.  Det framgår av ett pressmeddelande.

”Givet det allvarliga läget, som också inneburit att återförsäljare gjort stora justeringar av order de senaste dagarna, förväntar sig Electrolux en väsentlig finansiell påverkan under 2020, med början i första kvartalet”, skriver Electrolux vidare.

Styrelsen föreslår nu att ingen utdelning ska ges för 2019.

”Om den globala situationen och marknadsförhållanden stabiliseras under året och bolagets finansiella ställning förblir god kommer styrelsen att överväga att kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en vinstutdelning”, skriver bolaget.

Electrolux styrelse drar även tillbaka förslagen om ett prestationsbaserat aktieprogram för 2020 och förslag om ökat styrelsearvode.