Rapport Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev 1.189 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.144 miljoner kr, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent, jämfört med väntade 3,6 procent.

I rörelseresultatet ingår engångsposter om -412 miljoner kr. Väntat var engångsposter om -400 miljoner kr.

Den justerade rörelseresultatet blev 1.601 miljoner kr, jämfört med väntade 1.544 miljoner kr.

Försäljningen uppgick till 32.520 miljoner kr för perioden. Här låg förväntningen på 31.670 miljoner kr.

Stor valutaeffekt

Electrolux justerar prognosen för negativ påverkan från råmaterialkostnad och handelstariffer till 1,1 miljarder kr från tidigare 1,2-1,4 miljarder kr. Det framgår av delårsrapporten.

Valutaeffekten spås samtidig öka till -500 miljoner kr. Här var den tidigare prognosen -200 miljoner kr.

”Under de första nio månaderna 2019 har pris fullt ut kompenserat för denna motvind och vi förväntar oss att så kommer att vara fallet även för helåret”, skriver vd Jonas Samuelson i rapporten.

Sammantaget bedöms motvinden för tullar, råvara och valuta uppgå till cirka 1,6 miljarder kr jämfört med tidigare bedömning på 1,4-1,6 miljarder kr.

 

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.