ELECTRA: AVSER SÄLJA BUTIKSDATASYSTEM TILL FDA

2022-05-13 08:11:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electra Gruppen har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med FDT System som innebär att bolaget kan komma att sälja sitt butiksdatasystem Smart till FDT.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Electra bedömer att den indikativa resultateffekten av transaktionen, som kommer att vara att betrakta som en händelse av engångskaraktär i Electras räkenskaper, kan landa i spannet 3-7 miljoner kronor.

Electra anger inte om den resultateffekt som nämns väntas bli positiv eller negativ.

Butiksdatasystemet är utvecklat för fackhandeln och per dagens datum är cirka 195 butiker anslutna till systemet. Systemet nyttjas, helt eller delvis, inom Electras fyra kedjekoncept samt av sex externa kedjor.

Om ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås är avsikten att slutföra Transaktionen under andra kvartalet 2022.Direkt-SE