Eksperter i ny fremtidsrapport: digitalisering er essensielt for å sikre det grønne skiftet mot 2030

2021-08-17 09:00:00


(Fornebu/Arendal, 17. august 2021) FNs klimapanel (IPCC) har gjort det helt klart: vi må gjennomføre mye større og mer drastiske tiltak for å takle klimakrisen. Både Telenor og ledende innovatører i Norge peker på digitalisering som en avgjørende del av løsningen for å skape grønnere og smartere måter å leve, lære og arbeide på.

I den første Digital Outlook-rapporten fra Telenor Research presenteres perspektiver og syn fra industrien, akademia og Telenors egne eksperter på hvordan nye teknologier og den akselererende digitalisering av samfunnet kan sikre en grønnere og smartere fremtid innen 2030, både for Norge og for verdenssamfunnet som helhet.

Rapporten utforsker nye muligheter som den raske teknologiske utviklingen skaper for måtene vi lever, lærer og jobber på. Den tar opp emner som fremtidens energibruk, viktigheten av å lære for å kunne leve på en bærekraftig måte og hvordan byer endres av nye arbeidsformer. Et kjernepunkt i rapporten er at tilkoblingsutvikling og bruk av nye digitale teknologier er nødvendig for vår evne til å skape nye og bedre løsninger som beskytter jorden.


Under Arendalsuka 2021 dannet Digital Outlook 2030-rapporten bakteppet for samtalen «Grønn digital transformasjon mot 2030» mellom politikere og industriledere. Fra venstre: Gry Rhode Nordhus, kommunikasjonsdirektør i Telenor ASA og moderator, Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), Espen Barth Eide, stortingsrepresentant (Ap), Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, Birger Steen, principal i Summa Equity, og Petter-Børre Furberg, konsernsjef i Telenor Norge.

Den største utfordringe

– For meg så dreier denne rapporten seg først og fremst om mennesker og samfunnet. Den tar for seg valgene vi må ta i årene som kommer for å kunne skape en mer bærekraftig, inkluderende, effektiv og fleksibel fremtid, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

Han beskriver klimaendringene som vår generasjons største utfordring.

– I den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) levnes det ingen tvil. Kampen mot endringene vil kreve noe fra alle og enhver av oss, og det vil ha en innvirkning på alle deler av våre liv. Digitalisering er det underliggende temaet som gjennomsyrer alt, og teknologien er i sentrum av de nye løsningene som muliggjør det grønne skiftet. I alle industrier ser vi at tilkobling og databruk trigger innovasjon, erverving av kunnskap og ferdigheter, samt muliggjør nye måter å operere på.


Nøkkelperspektiver

Rapporten er delt inn i tre kapitler som tar for seg følgende:

  • Å leve: Energi driver alt vi gjør. Energiskiftet som foregår nå vil bringe med seg en helt ny miks av energikilder innen 2030, som vil se radikalt annerledes ut i store deler av verden. Representanter for bedriftene som leder energiskiftet ser på rollen til fornybar energi og hvordan teknologien vil bidra til å sikre stabil energitilførsel i løpet av de neste 10 årene.
  • Å lære: Veien frem er vanskelig, så det er ekstremt viktig å utvikle talent overalt. Denne delen utforsker hvordan innovasjon og teknologi endrer måten vi får tilgang til, forstår og tilegner oss kunnskap. Utdanningseksperter kaster lys over hvordan akademia nå revurderer tildeling av utdanningsgrader, og rollen teknologien spiller for å skape nye, oppslukende måter å lære på, som forserer språkbarrierer. Dette kommer til å skape varige endringer innenfor høyere utdanning, og vil sikre at både studenter og ansatte kan bidra til en grønnere fremtid.
  • Å arbeide: Ny teknologi får en transformativ rolle i fremtidens arbeidsliv. Dette vil ikke bare endre individets opplevelse på jobben, men det har også potensialet til å endre hvordan både organisasjoner og byer er sammensatt. Det er allerede forventninger om å benytte de nye digitale verktøyene til å bli smartere og mer fleksible – å bruke dem til å bli grønnere er det neste på agendaen.

Du kan lese hele Digital Outlook 2030-rapporten på Telenor.com.

Mediekontakt:

Stian Kristoffer Sande, kommunikasjonsrådgiver, Telenor ASA
Stian-kristoffer.sande@telenor.com | +47 975 39 221


GlobeNewswire