Fler startar kooperativ

Publicerad 2013-11-07 10:41

Trend Att starta ekonomiska föreningar har blivit en liten trend under det senaste året. Det är framför allt yngre entreprenörer som går ihop och startar en gemensam kooperativ verksamhet.

Det finns onekligen ett antal fördelar förknippade med ekonomiska föreningar, och det är sannolikt ett av skälen till att de sakta men säkert blir fler och fler, över hela landet.

Under perioden januari till och med oktober i år ökade antalet nyregistrerade ekonomiska föreningar med 4,2 procent jämfört med samma period ifjol. I dagsläget finns 14 000 föreningar runt om i landet.

 – Flera fördelar är av ekonomisk art, till exempel att det inte krävs ett kapital för att komma igång, jämfört med till exempel aktiekapitalet på 50 000 kr, säger Lotta Backlund, handläggare i frågor som rör ekonomiska föreningar på Bolagsverket i Sundsvall.

Alla bidrar

I den ekonomiska föreningen satsar delägarna var och en det man kommit överens om. Lägsta insatsen är 1 krona och det är sin egen insats man ansvarar för.

Många moderna verksamheter som lämpar sig för kollektivt ägande dominerar bland de nyare ekonomiska föreningarna. Lotta Backlund exemplifierar med fiberföreningar. Sådana verksamheter kan också vara bidragsberättigade i inledningsskedet, från stat eller kommun.

– Det är inte ovanligt att mindre byar eller samhällen startar en ekonomisk förening för att dra bredband till hela byn, säger hon.

En annan vanlig verksamhet som ofta drivs som ekonomisk förening är flyktingförläggningar, som är bidragsberättigade under en inledningsfas.

Inget personligt ansvar

Den stora fördelen för delägarna i den ekonomiska föreningen är att de inte är personligen ansvariga om det inte går bra, jämfört med om verksamheten drivs i enskild firma.

 Nackdelarna då? Okunskapen kan vara en nackdel i vissa fall, enligt Lotta Backlund.

 – Många förstår inte vad de gett sig in i. Det går inte bara att lägga ner en ekonomisk förening om den inte går bra. Då ska den likvideras på frivillig väg och det är en process som det tar ett tag innan den går att avsluta. I processen uppstår kostnader som delägarna måste stå för.

Skatten har sänkts

Även de ekonomiska föreningarnas inkomstskatt har blivit fördelaktigare sedan den i början på året sänktes från 26,3 procent till nuvarande 22 procent.

En medlem som är anställd av föreningen får lön som beskattas på samma sätt som för andra anställda. Föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt.

Vinstutdelningen, eller överskottsutdelningen som den heter, är en för många intressant aspekt på den ekonomiska föreningen. Utbetalning till medlemmar som inte är ersättning för arbete eller annan motprestation ses som en utdelning från föreningen. En sådan kan göras om det finns ett överskott på pengar i kassan. Föreningen betalar ingen skatt på utdelningen, utan det gör medlemmarna, i inkomstslaget kapital.

Krav på revisor

En ekonomisk förening måste alltid lämna årsredovisning, och här finns också krav på revisor, oavsett hur liten verksamheten är.