EKONOMI: VÄRLDSEKONOMIN STÅR INFÖR UTMANANDE 2023 -EUROCHAMBRES

2023-01-25 11:07:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Näringslivsverksamheter runt om i världen räknar med ett utmanande 2023 som kommer att präglas av geopolitiska spänningar, hög inflation och energikris.

Det visar en undersökning gjord av europeiska industri- och handelskamrar, Eurochambres, rapporterar Reuters.

Amerikanska och brittiska undersökningsdeltagare ser mat- och energiprisdriven inflation som en av de största utmaningarna.

Luc Frieden, ordförande för Eurochambres, säger att inflationen fortfarande är för hög men räknar med förbättringar under 2023 då leveranskedjor kan förbättras och lägre energipriser.

"Problemen i leveranskedjorna kommer dock inte att lösas över en natt", sade Frieden och hänvisar till fortsatta störningar från pandemin samt kriget i Ukraina.

Deltagarna i undersökningen tillfrågades även om förväntningar för BNP utvecklingen under 2023.

USA och Kina räknar med en BNP-tillväxt i linje med den Internationella valutafondens, IMF, prognoser. Storbritanniens handelskammare spår dock en minskning i BNP med 1,3 procent, att jämföra med IMF:s prognos om -0,3 procent.

Undersökningen baseras på svar från handelsorganisationer som representerar cirka 70 procent av världens ekonomiska produktion. Undersökningen genomfördes mellan november och december 2022.Direkt-SE