Pension I år har nästan dubbelt så många män än kvinnor möjligheten att pensionsspara genom löneväxling, visar Länsförsäkringars genomgång. Bolagets pensionsekonom Trifa Chireh konstaterar att den lönsamma sparformen blivit ett "pensionssparande för män". 

Löneväxling innebär att arbetstagaren byter en del av sin lön mot tjänstepension. Men sparformen passar enbart höginkomsttagare, annars riskerar lönemanövern att påverka den allmänna pensionen negativt.

Årets basbeloppsförändringarna innebär att man behöver tjäna minst 50 000 kr per månad för att det ska löna sig att löneväxla, vilket är 2 200 kr mer än under 2022. 

Det gör att 350 000 män och 196 000 kvinnor har möjlighet att löneväxla i år, visar Länsförsäkringars genomgång.

– Man skulle kunna kalla löneväxling för ett ”pensionssparande för män”, säger bolagets pensionsekonom Trifa Chireh i en kommentar. 

Skälet till att nästan dubbelt så många män kan löneväxla beror på att de oftare tjänar mer än 50 000 kr per månad, tillägger pensionsekonomen. 

– Det betyder att löneväxling under de senaste åren blivit alltmer som en subventionerad höginkomsttagarsparform för män, vilket är synd då det är en fantastiskt fin förmån som verkligen kan bygga pensionskapital, säger Trifa Chireh vidare i en kommentar. 

Förutom att kvinnor riskerar att få sämre pension eftersom de inte kan löneväxla i samma utsträckning som män kan de också missgynnas vid skilsmässor, enligt Länsförsäkringar. 

Det har att göra med reglerna kring löneväxling som innebär att det sparade kapitalet får behållas av den som står på sparandet medan pengar i ett investeringssparkonto, ISK, ingår i bodelningen och ska delas lika om paret skiljer sig, förklarar bolaget. 

Länsförsäkringar listar sedan fördelarna med löneväxling (se faktaruta längre ned). Bland annat kan den som löneväxlar få 6 procent extra i pensionsavsättning varje månad.

Löntagaren betalar heller ingen skatt på den del av bruttolönen som löneväxlas. Det innebär att den skatt som skulle ha dragits på lönen investeras i ett pensionssparande.