Ericssons vd Börje Ekholm

Aktie Ericssonledningen känner sig relativt säker vad gäller de kortsiktiga prognoser som bolaget lämnat för första kvartalet. Det försäkrade Ericssons vd Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander under fredagens analytikerkonferens.

”Vi skulle inte uttrycka oss på detta sätt om vi inte hyste tillförsikt kring den (guidningen, reds anm)”, sa Carl Mellander under analytikerkonferensen. 

I sin bokslutsrapport lämnade Ericsson prognoser på kort sikt, vilket för bolaget historiskt sett är relativt ovanligt.

”Vi kände att detta var det rätta att göra för att hjälpa. Det är de bästa bedömningarna vi kan göra samtidigt sker det alltid en utveckling i marknaden och verksamheten. Guidningen baseras på antaganden kring lagerjusteringar för vilka vi har en mycket konservativ syn på”, sa Börje Ekholm.

För det första kvartalet 2023 räknar Ericsson med att rörelsevinsten, ebita, blir lägre än nivån på 5 miljarder kronor som rapporterades under det första kvartalet 2022.

Inom Networks väntas försäljningsnedgången första kvartalet 2023, jämfört med fjärde kvartalet 2022, bli mer uttalad än det historiska säsongsmässiga mönstret på minus 23 procent.

Bruttomarginalen inom Networks väntas under första kvartalet 2023 hamna på 40-42 procent, vilket är en nedgång jämfört med en justerad bruttomarginal på 44,6 procent fjärde kvartalet 2022.

Enligt Carl Mellander är prognoserna baserade på de utsikter som bolaget har nu vad gäller kundefterfrågan, projektutbyggnaden och kostnadsutvecklingen.

Börje Ekholm påpekade vidare att lagerjusteringarna väntas pågå runt om i världen under det första halvåret 2023 och därefter kan man få se en gradvis förbättring under andra halvan av året.

På sikt upprepar Ericsson bedömningen om att marknaden för radioaccessnät, RAN, väntas bli i stort sett oförändrad (”flattish”) de kommande åren.