Elpriset Energimarknadsinspektionen Ei har nu godkänt Svenska kraftnäts ansökan om att få använda flaskhalsintäkterna som elstöd till hushåll i hela Sverige. 

Elstödet innebär att samtliga fysiska personer som hade ett gällande elnätsavtal på nyårsafton i fjol får pengar. Detta oavsett vilket elområde man tillhör.

Stödet baseras på 80 procent av förbrukningen under november och december i fjol. I elområde SE1 och SE2 blir stödet 90 öre per kilowattimme, i SE3 126 öre och i SE4 129 öre per kilowattimme.

Sammanlagt handlar det om cirka 10 miljarder kr. När pengarna kan betalas ut är dock oklart. Enligt regeringen handlar det om någon gång i vår.