Fonder Egypten är en av världens bästa marknader i år, upp cirka 25 procent mätt i amerikanska dollar. Just nu attraherar den egyptiska börsen stora mängder utländskt kapital efter flera stora reformer som sjösattes efter devalveringen 2016.

Det stora reformpaketet är grunden i det utländska kapitalets intresse för den egyptiska marknaden. Enligt Reuters står utlänningar för cirka 35 procent av handeln på Kairo-börsen.

Bara under de senaste månaderna har farten ökat rejält på börsen i Kairo. Ökningen senaste kvartalet hänförs till den inflationsstatistik som presenterats i sommar och som var lägre än förväntat. Juli månads statistik visade på en inflation på 8,7 procent, vilket var lägre än månaden före då inflationen var 9,4 procent, uppger Mathias Althoff, förvaltare av Tundra Frontier Africa.

Positiv devalvering

Fonden drar stor nytta av den pågående utvecklingen i Egypten, eftersom fonden till drygt 85 procent är investerad i Egypten och Nigeria.

– Vi har sedan den egyptiska devalveringen i november 2016, då det egyptiska pundet mer än halverades mot den amerikanska dollarn, varit väldigt positiva till potentialen i Egypten, säger Mathias Althoff.

Hela 55 procent av tillgångarna i Tundra Frontier Africa är investerade i Egypten. Varför?

– Efter år av låg tillväxt och uppdämt konsumtions- och investeringsbehov efter ”de två revolutionerna”, arabiska våren 2011 och avsättandet av muslimska brödraskapet 2013, devalverade Egypten valutan och inledde ett stort reformprogram backat av ett stödprogram från Internationella Valutafonden, IMF.

Reformerna har sedan 2016 implementerats steg för steg och handlar till stor del om att få bättre balans på statsfinanserna genom att minska subventioner av olika slag, till exempel el och bensin, och därmed frigöra resurser för investeringar i infrastruktur såsom elproduktion, vägar.

– Efter att inflationen peakade på nästan 35 procent i juli 2017 har den gradvis normaliserats och de två senaste månaderna varit under 10 procent. I samband med devalveringen höjdes också styrräntan med sammanlagt 7 procentenheter till 18,75 procent, vilket i princip stoppade all efterfrågan på lån hos bankerna, men i stället lockade till sig väldigt mycket utländskt kapital som gillade kombinationen av höga räntor och undervärderad valuta, säger Mathias Althoff.

Flera räntesänkningar

Han tror att det under de kommande 12-18 månaderna blir räntesänkningar med ytterligare 3-4 procentenheter och att det medför en ”markant ökning av efterfrågan på krediter för investeringar till största del, men även från konsumentsidan”.

Det finns flera andra positiva egenskaper med Egypten som skapar bra förutsättningar för export, till exempel den geografiska placeringen som gynnar export till Europa, Mellanöstern, men även till de snabbt växande grannländerna i Afrika.

Devalveringen för tre år sedan har lett till att flera stora globala företag nu undersöker om de kan förlägga produktion till Egypten, som numera kan erbjuda bra tillgång på både utbildad och enklare arbetskraft.

Marknad med 100 miljoner människor

Den egyptiska marknaden i sig är också lockande då det bor 100 miljoner människor i landet. I takt med att den ekonomiska tillväxten nu tar fart ökar både sysselsättning och konsumtion. IMF tror på cirka 5,5 procents tillväxt i år, vilken beräknas öka till 6 procent nästa år.

– Alla dessa faktorer tillsammans med att många välskötta bolag fortfarande handlas till attraktiva värderingar, visar bra vinsttillväxt gör att vi tror att vi har en stor uppsida kvar, även om marknaden redan stigit om kring 60 procent i amerikansk valuta sedan devalveringen, särskilt som de flesta förvaltare fortfarande är underviktade Egypten, säger Mathias Althoff.

Tundra Frontier Africa har gått upp 4,3 procent sedan årsskiftet, enligt fondutvärderaren Morningstar. Att uppgången inte är högre givet de blomstrande marknaderna i Egypten beror mycket på att det i fondens andra stora land-exponering Nigeria fortsatt råder motvind.

Där ökade BNP för andra kvartalet i år med knappt 2 procent, lite sämre än förväntat. Avsaknaden av reformer gör att ekonomin har svårt att ta fart igen i Nigeria.