Egetis utser Sara Melton till President för Nordamerika

2022-06-20 08:00:00

Stockholm, 20 juni 2022. Egetis Therapeutics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: EGTX) tillkännagav idag att Sara Melton har utsetts till ’President’ för Nordamerika. Sara kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och har över 20 års erfarenhet av kommersiellt ledarskap i bioteknologi-, läkemedels- och medicinteknologibolag, inkluderande sällsynta sjukdomar.  Hon kommer att vara ansvarig för att etablera och upprätthålla en framgångsrik organisation för Egetis och lanseringen av dess produkter i USA och Kanada. Detta inkluderar att utveckla relationer med viktiga nationella intressenter samt ägandeskap för utveckling och genomförande av strategin för alla initiativ som är nödvändiga för en framgångsrik lansering av Emcitate 2024.
 
Nicklas Westerholm, VD för Egetis, sade: Sara har en imponerande meritlista av framgångar inom försäljning och marknadsföring av särläkemedel i USA. Det gläder mig att välkomna henne till vårt team på Egetis. Sara kommer att ansvara för att påbörja etableringen av en kommersiell infrastruktur i USA för lanseringen av Emcitate. Vi ämnar ansöka om marknadsgodkännande i USA i mitten av 2023."
 
Henrik Krook, VP Commercial Operations på Egetis, fortsatte: “Jag är mycket glad att välkomna Sara till Egetis-teamet för det viktiga arbetet med att säkerställa framgångsrika förberedelser inför den förväntade lanseringen av Emcitate i USA 2024. Med hennes påvisade patientfokus och starka ledaregenskaper är jag övertygad om att slagkraftiga initiativ, som t.ex. kampanjer för att öka medvetenhet om sjukdomen, förbättra diagnos och tillgång till behandling kommer att genomföras för att främja situationen för de som drabbats av MCT8-brist.”
 
Saras senaste befattning var som ’Vice President Commercial, Sales and Marketing’ för särläkemedel på Mezzion Pharmaceuticals, Chicago, IL. Hon har tidigare haft olika kommersiella ledarroller i bioteknik-, läkemedels- och medicinteknologiföretag, inklusive Astellas, Bristol-Myers Squibb, Arthrex och Achaogen. Sara har en EMBA examen från Northwestern University, Kellogg School of Management.
 
Sara Melton, President Nordamerika på Egetis, sade: “MCT8-brist är en förödande sjukdom för patienter och deras vårdgivare. Jag ser fram emot att arbeta med det passionerade teamet på Egetis för att designa och genomföra en framgångsrik kommersiell strategi i USA för Emcitate och säkerställa en framgångsrik långsiktig närvaro av Egetis och dess framtida produkter i Nordamerika.”

MFN