EGETIS THERAPEUTICS: TECKNINGSKURS 6:00 KR I RIKTAD EMISSION

2023-01-25 06:05:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Egetis Therapeutics meddelar att teckningskursen blev 6:00 kronor per aktie i den riktade nyemissionen om 35 miljoner aktier som meddelades på tisdagskvällen. Bolaget tillförs 210 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Aktien stängde på 6:43 kronor på tisdagen.

Den riktade emissionen övertecknades och förankras av ett antal nya internationella och svenska institutionella branschspecialister, däribland AXA Investment Managers, Handelsbanken Fonder genom fonden Hälsovård Tema, och Medical Strategy, samt existerande aktieägare Fjärde AP-fonden, Linc och Unionen.

Egetis avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen för att primärt finansiera vidare uppbyggnad av bolagets kommersiella infrastruktur i Europa och USA och förberedande aktiviteter inför planerad kommersialisering av Emcitate under 2024, samt allmänna bolagsändamål och finansiell flexibilitet.

Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 14,0 procent.Direkt-SE