Aktie Enad Global 7 instämmer med många av de förslag som storägaren Alta Fox gav uttryck för i ett öppet brev till gamingbolaget på måndagen. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen med tillägget att EG7 "har övervägt och fortsätter att överväga flertalet strategier för att ytterligare skapa aktieägarvärde".

Alta Fox, som är EG7:s femte största ägare med 4,5 procent av aktierna, lyfte flera förslag i sitt öppna brev. Bland annat uppmanades EG7:s styrelse att påbörja en utvärdering av strategiska alternativ, inklusive en försäljning av hela bolaget. Även frågor som listbyte och införande av aktieutdelning fördes fram.

EG7:s pressmeddelande berör dock inget av Alta Fox förslag direkt.

”Vi är fortsatt passionerade kring EG7:s långsiktiga framtidsutsikter som vi tror kommer att leda till substantiella och stabila intäkter och ebitda-tillväxt under de kommande 5+ åren /…/ Vårt främsta mål är att skapa långsiktig tillväxt och bygga aktieägarvärde. Vi har föreslagit en ny styrelsesammansättning som återspeglar både vår verksamhets globala karaktär och avsevärt stärker branschkunskapen och de strategiska relationerna som är tillgängliga för EG7”, skriver gamingbolaget.