USA Eftermiddagens amerikanska jobbsiffror kan avgöra om Federal Reserve höjer 25 eller 50 punkter vid mötet senare i mars. Visar siffrorna på en starkare arbetsmarknad än väntat ökar sannolikheten för en höjning med 50 punkter vilket kan sätta ytterligare press på det redan sura börshumöret.

i veckan skakade Fedchefen Jerome Powell om marknaden när han inför senaten flaggade för att räntan kan höjas mer än väntat om data visar att så krävs. Han sade också uttryckligen att jobbrapporten (och inflationssiffrorna på tisdag) blir viktig input för om Fed ska höja med 25 eller 50 punkter vid marsmötet.

Fredagens jobbrapport väntas visa att sysselsättningsökningen dämpats till 205 000, från oväntat höga 517 000 i januari. Löneökningstakten väntas dock stiga till 4,7 procent, från 4,4 procent i januari.

”Svagare jobbdata än väntat kan få marknaden att svänga tillbaka och spå en 25-punktershöjning från Fed. Samtidigt lär starkare data än väntat cementera förväntningar om en 50-punktershöjning. Det skulle i sin tur stärka dollarn och sätta press på börserna”, skriver Ipek Ozkardeskaya, analytiker på Swissquote i ett morgonbrev.