Efterfrågan ökar på IT-konsulter

Publicerad 2007-11-21 09:27

Knowit redovisar ett resultat efter finansiella poster på 5,5 miljoner kronor för årets första nio månader (0,4). Efterfrågan på IT-konsulttjänster har ökat och väntas fortsätta att öka under det närmaste halvåret.

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar blev 13,7 miljoner kronor (8,9) och nettoresultatet landade på 4,2 miljoner kronor (0,2). Per aktie blev nettoresultatet 0:42 kronor (0:02).

Omsättningen uppgick till 263 miljoner kronor (210).

För det tredje kvartalet redovisar Knowit ett resultat efter finansnetto på 0,2 miljoner kronor (-0,8). Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner (-0,8) och omsättningen 80,9 miljoner kronor (59,7).

Debiteringsgraden låg på 77 procent under tredje kvartalet, skriver Knowit i rapporten. Det kan jämföras med 73 procent under motsvarande period 2003 och 79 procent kvartalet innan.

IT-konsultmarknaden har under det tredje kvartalet kännetecknats av relativt hög aktivitet. Efterfrågeläget har varit något bättre jämfört med motsvarande period i fjol, skriver Knowit i rapporten.

Knowit bedömer att marknadsaktiviteten fortsätter att öka under den närmaste sexmånadersperioden. Bolaget goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

”Om efterfrågesituationen fortsätter att förbättras bör det mot slutet av perioden uppstå utrymme för små prisjusteringar uppåt vid nyteckning av avtal”, skriver bolaget i rapporten.

Tidigare bedömning var att prispressen skulle kvarstå under resterade del av 2004./PG-LÖ

(Direkt)