ECOCLIME: FÖRVÄRVAR MILJÖBELYSNING M VÄNTAD OMS 70 MLN KR 2021

2022-01-14 08:53:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ecoclime kommer den 1 februari att förvärva Miljöbelysning Sweden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Miljöbelysning omsatte 52,5 miljoner kronor år 2020 med en prognos för 2021 om 70 miljoner kronor i omsättning och ett rörelseresultat om 7,8 miljoner kronor, skriver Ecoclime.

Förvärvet av aktierna sker kontant till priset av balansräkningens tillgångar motsvarande cirka 13 procent av Ecoclimes kassa och genom en riktad nyemission av B-aktier som ger en utspädning för Ecoclimes aktieägare om cirka 1,75 procent.

"Förvärvet bedöms omedelbart resultera i en ökning av vinst per aktie i Ecoclime. Konsolidering sker från förvärvsdatum. Förvärvet innebär även att Ecoclime nu passerar 100 medarbetare i organisationen", uppger bolaget.

Miljöbelysning utvecklar och tillhandahåller elprodukter och mjukvara som ger effektivare energinyttjande i fastighetsbranschen som minskar klimatpåverkan.

Efter förvärvet når Ecoclime en årlig nettoomsättning om cirka 290 miljoner kronor och ett ebitda-resultat om 24 miljoner kronor proforma räknat rullande tolv månader från 1 februari 2022, uppger Ecoclime.Direkt-SE