ECB Inflationen är alltför hög och riskerar att ligga över målet under en utdragen period, vilket gav skäl att fortsätta normalisera penningpolitiken beslutsamt. Det framgår av protokollet från ECB:s policymöte den 8 september som publicerades på torsdagen.

Vid mötet höjde ECB depositräntan med 75 punkter till 0,75 procent.

Ledamöterna noterade att inflationen varit klart högre än väntat de senaste månaderna och att inflationstrycket inte väntas avta av sig självt. Inflationsprognoserna har dragits upp även för 2024 och överskrider nu målet.

”Riskerna mot den förväntade inflationsbanan förblir på uppsidan under hela prognosperioden. Månadsförändringarna för såväl huvudinflationen som kärninflationen visar också en kraftig uppgång”, står det.

Ledamöterna ansåg att alltför stor vikt vid utbudsproblemen riskerar att man missar det faktum att den totala efterfrågan måste få ned inflationen. Den förväntade inbromsningen i ekonomin väntas inte få ned inflationen tillräckligt, och rådet har en svår uppgift att säkra en nedgång till målet utan alltför stor nedgång i aktiviteten.

Tillväxtoro bör samtidigt inte förhindra en kraftig höjning av räntorna. Utan en anpassning i rätt tid kan också inflationstrycket från en svagare euro öka, samtidigt som en lägre ränta inte ger så mycket stöd till den ekonomiska aktiviteten i en miljö av fortsatta globala flaskhalsar.

Penningpolitikens främsta uppgift är nu att motverka andrahandseffekter och förhindra att inflationsförväntningarna släpper ankaret.

”Dessa risker har ökat, när inflationen blivit mer ihållande än antagits”, står det i protokollet.

ECB reaktion mot överraskningar på uppsidan bör därför vara lika beslutsamma som när inflationen varit för låg.

Många ledamöter såg en höjning med 75 punkter som rimlig och ett proportionellt svar på upprevideringarna av inflationsutsikterna och viktig signal om att ECB avser att ta inflationen tillbaka till målet i rätt tid. Policyn sågs också som fortsatt expansiv även efter 75-punktershöjningen.

En del ledamöter såg skäl att höja med 50 punkter, då det kunde vara tillräcklig storlek för att visa beslutsamheten i normaliseringen. Med en annalkande recession skulle det också kunna vara tillräckligt för att få inflationen mot målet, ansåg de.