Joachim Nagel, ordförande för den tyska centralbanken Bundesbank och ECB-ledamot.

Räntan Det är nödvändigt att ECB höjer policyräntorna till tillräckligt restriktiva nivåer, och neddragningen av tillgångarna i APP-programmet bör accelereras från och med det tredje kvartalet i år. Det säger ECB-rådsledamoten Joachim Nagel på fredagen, enligt flera internationella medier.

Han säger vidare att det inhemska pristrycket troligen kommer att bestå en längre period, och den underliggande inflationen är allt mer oroande.

Joachim Nagel säger också att det syns tecken på andrahandseffekter från högre, inflationsdrivna, löneökningar, och han räknar med att arbetsmarknaden kommer att förbli stram.