Penningpolitik Pandemin har visat att tillgångsköp är ett oumbärligt penningpolitiskt verktyg under tider av marknadsstress och ekonomiska nedgångar. Och efter att ha lugnat de finansiella marknaderna har ECB:s tillgångsköp även hjälpt till att stödja förtroendet samt lyft ekonomin och inflationsutsikterna.

Det sade Isabel Schnabel, ledamot i ECB-direktionen, på måndagen, enligt ett förskrivet anförande.

Hon sade vidare att när de ekonomiska förhållandena börjar normaliseras och inflationsutsikterna förbättras så sker ett gradvis skifte i det sätt som tillgångsköpen gynnar ekonomi.

”Tillgångsköp kan i högre grad verka som en kraftfull förtroendeenhet som förstärker den framåtblickande guidningen och minskar osäkerheten om den framtida banan för penningpolitiken”, sade Isabel Schnabel.

Hon påpekade att med tanke på den kvarstående osäkerheten om pandemin och om utsikterna för ekonomin och inflationen ”kommer våra tillgångsköp – både under PEPP och APP – förbli avgörande den kommande tiden och bana vägen ur pandemin och mot att uppnå vårt inflationsmål”.

Efter anförandet sade Isabel Schnabel vidare att hon gläder sig att se att inflationen i euroområdet rör sig uppåt. Hon tillade dock att det som sker i hög grad går i linje med ECB:s projektioner. Hon framhöll också att en för tidig åtstramning skulle vara ett större misstag än att vänta.