ECB ECB kan behöva höja styrräntorna signifikant även efter det penningpolitiska mötet i mars, och värdepappersinnehaven i APP-portföljen bör minskas i en snabbare takt från och med i juli. Det sade ECB-rådsledamoten Joachim Nagel på onsdagen, enligt Reuters.

”Ränteåtgärden som annonserats för mars kommer inte att bli den sista. Betydande räntehöjningar kan bli nödvändigt även därefter”, sade han.

Han sade också att sjunkande energipriser inte har någon egentlig bäring på ECB:s inflationsutsikter på medellång sikt.

Nagel, som också är chef för den tyska centralbanken Bundesbank, sade också att den tyska inflationen kommer att uppgå till 6-7 procent i genomsnitt i år, och den kan förbli väl över 2 procent även 2024 och 2025.

Han sade också att han inte räknar med någon synlig återhämtning i ekonomin förrän under andra halvåret i år.