Inflationen Den tyska tioåriga statsobligationen har närmat sig nollan efter att han handlats på minusränta sedan i maj 2019. En penningpolitisk kursändring, fortsatt återhämtning, högre inflation och ökad upplåning bidrar till rörelsen. Det konstaterar bedömare till Financial Times.

Omikronvarianten väntas inte få återhämtningen ur spår och centralbankerna, med Federal Reserve i täten, kan därmed inrikta sig på att successivt kliva ur den mycket expansiva penningpolitiken. Federal Reserve väntas avsluta tillgångsköpen i mars och snart därefter börja höja räntan. ECB har flaggat för nedtrappade tillgångsköp i år.

Isabel Schnabel, ledamot i ECB:s direktion, sade vid ett event med American Finance Association på lördagen att åtgärder för att hantera klimatförändringarna kan leda till högre energipriser under en längre tid än väntat.

Den planerade övergången från fossila bränslen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp ”ger tydliga uppåtrisker för vårt huvudscenario för inflationen på medellång sikt”.

ECB har spått att energibidraget till inflationen ska avta, men den gröna omställningen kan få dem att ompröva detta.

”Det finns tillfällen då centralbanker kan behöva bryta med rådande konsensus om att penningpolitiken ska se igenom stigande energipriser för att säkra stabila priser på medellång sikt”, sade hon.

Räntorna har överlag stigit i spåren av centralbankernas skifte. Den tyska tioåringen sjönk under noll under 2016, steg sedan men sjönk tillbaka under noll under 2019, för att sedan stanna där under pandemin.

Det har funnits farhågor om en ny tysk recession, men nya stimulanser under den nya regeringen kan bidra till att hålla uppe tillväxten.

”Den kombinerade uppgången i obligationsräntor och aktiepriserna sedan det globala penningpolitiska skiftet i mitten av december indikerar att uppgången i tyska statsobligationer främst beror på förbättrat tillväxtsentiment”, sade Jari Stehn på Goldman Sachs, som ser en uppgång till 0,3 procent för tioåringen i år.

Tyskland har upphävt skuldbromsen till 2023, och EU:s återhämtningsfond innebär också rikligt obligationsutbud framöver. Dessutom minskar ECB köpen.

Richard McGuire tror inte att det blir någon räntehöjning från ECB i år som marknaden prisat in, och noterar att även om ECB drar ned så köper de fortsatt mycket. Avsäljningen i statsobligationerna kan därmed bli begränsad.

”Det kommer att ta lång tid för tyska räntor att ta sig ur gravitationen mot negativt territorium. Vi har kunder som säger att när det når noll så är det tid att köpa. En positiv riskfri ränta i euroområdet skulle vara en stor förändring, men jag har svårt att se det som ett regimskifte”, sade han till Financial Times.

Den tyska tioårsräntan stängde vid en ränta på -0,04 procent i fredags, cirka 15 punkter högre mot vid utgången av 2021.