ECB-chefen Chriusti

Räntan Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna och programmet för tillgångsköp oförändrade. Styrräntan, lägsta anbudsräntan vid refinansieringsförfarandet, ligger därmed kvar på 0,00 procent. Depositräntan lämnades oförändrad på -0,50 procent. Väntat var oförändrade räntor, enligt Trading Economics konsensusprognos.

ECB lämnar storleken på QE-programmet Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) oförändrat vid 1.850 miljarder euro, och programmets genomförandetid är fortsatt minst till och med mars 2022. De skriver också att de finansiella förhållandena talar för att köptakten i PEPP kan vara något lägre än under andra och tredje kvartalet.

ECB upprepar att tillgångsköpen under det tidigare QE-programmet (APP) fortsätter i en månadstakt om 20 miljarder euro. APP-köpen kommer att ske så länge som krävs för att stärka den ackommoderande inverkan från räntorna, och upphöra kort innan ECB börjar höja räntan.

”Återinvesterar förfallna obligationer”

ECB kommer också att fullt ut återinvestera förfallna obligationer under en utdragen period efter att de har börjat höja räntorna.

ECB upprepar även den framåtblickande guidningen. Räntorna kommer att vara på nuvarande eller lägre nivåer tills ECB-rådet ser att inflationen når 2 procent långt före slutet på prognoshorisonten och uthålligt för resten av prognoshorisonten, och rådet bedömer att realiserade framsteg vad gäller underliggande inflation är tillräckliga för att vara förenliga med att inflationen stabiliseras på 2 procent på medellång sikt. Detta kan också innebära en övergående period under vilken inflationen är ”måttligt över målet”.

Inflationen i euroområdet väntas fortsätta upp de närmaste månaderna, men sjunka tillbaka igen under 2022.

”Energipriserna driver inflationen”

ECB-chefen Christine Lagarde sade vid en presskonferens efter ECB:s räntebesked på torsdagen att inflation nu stiger till följd av högre energipriser och utbudsproblem, men att bedömningen i rådet fortsatt är att inflationsuppgången är övergående. Inflationen väntas nu bli hög längre än ECB tidigare räknade med, men när tillfälliga faktorer faller ur kommer de i stället att dra ned inflationen under 2022.

Christine Lagarde sade också att den ekonomiska återhämtningen i euroområdet fortsätter, även om den tappat momentum på sistone när utbudsproblem hämmat industrisektorn. I slutet av året väntas BNP vara tillbaka på förkrisnivåer. Riskerna mot tillväxten är i stort sett balanserade.

”ECB ser inte räntehöjningen”

ECB har testat sina antaganden för när en första räntehöjning kan ske och den ligger inte i närheten av då marknaden väntar sig den, sade Christine Lagarde. På senare tid har marknaden börjat prisa in allt tidigare räntehöjningar från ECB, medan ECB själva fortsatt ser en räntehöjning som avlägsen.

Lagarde sade att ECB:s villkor för en räntehöjning helt klart inte är uppfyllda, med de inflationsprognoser ECB nu har.

Christine Lagarde sade även att ECB noga gått igenom sina analyser och drivkrafter för inflationen och de är övertygade om att deras förväntningar och analys är korrekta.