ECB: PROGNOSMAKARE SER HÖGRE INFLATION 2022-2024 – RPT

2022-10-28 10:14:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ECB:s återkommande undersökning av oberoende prognosmakares utsikter för den ekonomiska aktiviteten i euroområdet visar att de spår en högre inflation jämfört med förra prognosen i juli.

Det rapporterade ECB på fredagen. Enkäten genomfördes under perioden 30 september till 6 oktober.

HIKP-inflationen väntas bli 8,3 procent i år, 5,8 procent nästa år och 2,4 procent år 2024. I förra prognosen spåddes 7,3 procent för i år, 3,6 procent för 2023 och 2,1 procent 2024.

Kärninflationen väntas bli 4,0 procent i år, 3,9 procent nästa år och 2,6 procent år 2024. I juli spåddes 3,6, 2,0 respektive 2,3 procent.

Tillväxtprognosen revideras upp marginellt för i år, till +3,0 procent, medan prognosen för 2023 sänks 1,4 procentenheter, till 0,1 procent. Arbetslöshetsprognosen revideras upp för hela prognosperioden.


Prognos     2022     2023     2024   Lång sikt
==============================================================
HIKP 8,3% 5,8% 2,4% 2,2%
Rev 1,0% 2,2% 0,3% 0,0%
BNP 3,0% 0,1% 1,6% 1,4%
Rev 0,2% -1,4% -0,2% -0,1%
Arbetslöshet 6,8% 7,1% 7,0% 6,6%
Rev 0,1% 0,4% 0,4% 0,2%
==============================================================

Rev avser revidering från närmast föregående prognos.


Bild: Prognos inflation

image
Bild: Prognos BNP


image

Direkt-SE