ECB Företrädare för ECB har blivit allt mer övertygade om att banksystemet i euroområdet har stått emot den finansiella turbulensen, vilket ger dem möjlighet att överväga fortsatta räntehöjningar framöver. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till personer med kännedom om övervägandena.

Enligt nyhetsbyråns källor anser sig vara rättfärdiga efter att de gick vidare med sin räntehöjning med 50 punkter förra veckan, trots volatiliteten på globala marknader.

ECB-företrädarna är, enligt källorna, för närvarande mer oroade över den ”obesegrade” inflationen än över eventuella skador på den ekonomiska tillväxten från den senaste tidens turbulens. De är dock inte självbelåtna, och de blickar oroligt mot USA för tecken på eventuell spridning från kollapserna för regionala banker där.

Källuppgifterna om sentimentet i ECB-ledningen speglas delvis av förhållandevis hökaktiga kommentarer från ECB-chefen Christine Lagarde tidigare på onsdagen. Hon sade att det inte syns några klara bevis på att den underliggande inflationen har börjat trenda neråt, och upprepade att om ECB:s prognoser håller så har banken ”mer mark att täcka” (i fråga om åtstramning).