Bank ECB överväger att förlänga sin rekommendation att bankerna i euroområdet skjuter upp sina utdelningar och aktieåterköp bortom oktober 2020. Det sade Kerstin af Jochnick, ECB:s representant i Supervisory Board inom ECB:s bankövervakning, på tisdagen enligt ett förskrivet anförande.

Hon konstaterar att ECB:s bankövervakning sedan coronautbrottet har vidtagit omfattande åtgärder för att säkra att bankerna fortsatt har en god förmåga att hantera förluster och fortsätta låna ut till den reala ekonomin.

”Att säkra bankernas utlåningskanal är särskilt viktigt i euroområdet, där bankerna, snarare än kapitalmarknaderna, står för huvuddelen av finansieringen för företag och hushåll”, sade hon.

Två frågor kommer att bli centrala framöver: hur en effektiv övervakning kan behållass i närtid och vilka faktorer som kommer att forma den europeiska banksektorn på medellång sikt när den akuta fasen av krisen väl är över.