ECB Inflationsoron har inte minskat efter ECB:s räntehöjning i juli och fler räntehöjningar kommer att krävas. Det är budskapet från flera ECB-representanter på torsdagen. 

Enbart en recession skulle inte räcka för att kontrollera inflationen i euroområdet. Tillväxten kommer att dämpas och en teknisk recession i eurozonen är möjlig.

Det sade Isabel Schnabel, ledamot av ECB:s direktion, på torsdagen, enligt internationella medier.

Hon sade att inflationsoron före räntehöjningen i juli inte har lindrats och att utsikterna är desamma.

Enligt Isabel Schnabel pekar ett antal indikatorer på en frånkoppling i inflationsförväntningarna och den kortsiktiga inflationen kan fortfarande accelerera.

Schnabel får medhåll av ECB-rådsledamoten Martins Kazaks som anser att inflationen i euroområdet fortfarande är alltför hög och ECB kommer att fortsätta höja sina styrräntor för att dämpa inflationen.

Det sade Kazaks på torsdagen, enligt Bloomberg, som citerar TV3.

Han sade också att finanspolitiska och strukturella reformer krävs för att tämja inflationen.