ECB: IHÅLLANDE UNDERLIGGANDE INFLATION, FLER HÖJNINGAR - KNOT

2023-05-26 05:36:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ECB måste höja räntan i både juni och juli. När räntetoppen är nådd bör räntorna ligga kvar på den nivån under en "betydande period" då den underliggande inflationen inte avtar lika snabbt som väntat.

Det sade ECB-rådsledamoten Klaas Knot på torsdagskvällen, enligt Bloomberg News.

Knot räknar med att räntan höjs med 25 punkter i både juni och juli men har i dagsläget ingen åsikt om mötet i september. Marknadsprissättningen av kommande räntesänkningar är enligt Knot "överdrivet optimistisk".

"Två höjningar i juni och juli är redan fullt prissatta och inflationsprognoserna stödjer höjningarna, så det borde vi leverera på", sade Knot.

Knot bedömer att det tar mellan 18 och 24 månader för åtstramningarna att slå igenom med full effekt i ekonomin.

"Effekterna för finansieringsvillkoren har redan slagit igenom, men den för tillväxt och inflation är fortfarande framför oss", sade han.Direkt-SE