ECB-chefen Christine Lagarde.

Räntan ECB höjer styrräntan med en kvarts procentenhet – 25 punkter – till 3,75 procent på torsdagen. Det var i linje med analytikernas förväntningar, enligt Bloomberg.

Dessutom skruvar den europeiska centralbanken upp depositräntan i samma storleksordning, 25 punkter, till 3,25 procent. Även den höjningen var väntad bland analytikerna, enligt Bloombergs prognossammanställning.

”Inflationsutsikterna fortsätter att vara för höga över en alltför lång tidsperiod. Mot bakgrund av det nuvarande höga inflationstrycket beslutade ECB-rådet i dag att höja ECB:s tre styrräntor med 25 punkter”, står det att läsa i centralbankens pressmeddelande. 

De europeiska börserna svarade med marginella kursrörelser. Stockholmsbörsens stärks något, men handlades vid 14.35-tiden alltjämt ned 0,3 procent.

ECB konstaterar att den allmänna inflationen sjunkit under de senaste månaderna, men att det underliggande pristrycket är ”fortsatt starkt”. Styrräntan kommer att justeras till en nivå som är tillräckligt restriktiv för att snabbt få ned inflationen till målet på 2 procent, uppger centralbanken och tillägger den kommer att förbli där ”så länge det är nödvändigt”. 

Vidare påpekar ECB att penningpolitiken fortsatt kommer att styras av utfallen i olika datapunkter. 

Framför allt kommer ECB-rådets styrräntebeslut att fortsätta att baseras på dess bedömning av inflationsutsikterna mot bakgrund av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i den underliggande inflationen och styrkan i den penningpolitiska förflyttningen”, skriver den europeiska centralbanken. 

Under den efterföljande presskonferensens upprepar ECB-chefen Christine Lagare att den underliggande inflationen i euroområdet fortsatt är för hög. Hon tillägger att lönetrycket tilltagit. 

Hon påpekade även att det fortfarande finns betydande uppåtrisker för inflationen, inte minst Rysslands krig i Ukraina. Det kan pressa upp priserna på mat och energi, enligt Christine Lagarde.

ECB-chefen säger vidare att stämningen vid dagens möte var ”beslutsamt” och understryker att samtliga ledamöter är ”inställda på att tämja inflationen”. Enligt Christine Lagarde var det inte aktuellt med en räntehöjningspaus.