ECB-chefen Christine Lagarde.

ECB Den europeiska centralbanken ECB höjer styrräntan med 50 punkter.

För bara en vecka sedan var det självklart att ECB skulle höja med 50 punkter. Men den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna fick analytiker att spekulera om ECB skulle nöja sig med 25 punkter i dag.

Så blev det alltså inte och ECB:s styrränta, refiräntan, höjs därmed till 3,50 procent medan inlåningsräntan höjs till 3,0 procent.

Inflationen för hög alltför länge

ECB konstaterar att inflationen har varit för hög alltför länge, och att de därför beslutade att höja med 50 punkter i dag i sin strävan att få ned inflationen till målet på 2 procent på medellång sikt.

”Den förhöjda osäkerheten stärker vikten av att vara databeroende i rådets beslut om räntan, som kommer att avgöras av bedömningen om inflationsutsikterna i ljuset av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen”, skriver de.

ECB-rådet skriver att de övervakar de nuvarande marknadsspänningarna noga och är redo att reagera vid behov för att bevara prisstabilitet och finansiell stabilitet i euroområdet. Banksektorn i euroområdet är motståndskraftig med stark kapital- och likviditetsställning.

”Hur som helst är ECB:s policyverktyg fullt utrustad för att ge likviditetsstöd till euroområdets finansiella system vid behov och för att bevara en smidig transmission av penningpolitiken”, skriver de.

ECB konstaterar att deras prognoser gjordes innan den nuvarande turbulensen på finansmarknaderna.

Inflationstakten (HIKP) väntas uppgå till 5,3 procent i år, 2,9 procent 2024 och 2,1 procent 2025. I decemberprognosen spådde ECB 6,3, 3,4 respektive 2,3 procent.

Kärninflationen väntas uppgå till 4,6 procent i år, 2,5 procent 2024 och 2,2 procent 2025. I decemberprognosen spådde ECB 4,2, 2,8 respektive 2,4 procent.

BNP väntas öka med 1,0 procent i år, 1,6 procent 2024 och 1,6 procent 2025. I decemberprognosen spådde ECB 0,5, 1,9 respektive 1,8 procent. Upprevideringen i år sker i spåren av lägre energipriser och ekonomins motståndskraft mot en utmanande internationell miljö.

ECB upprepar att de ska låta innehaven i portföljen (APP) minska med 15 miljarder euro per månad i snitt till slutet av juni, och att takten därefter ska bestämmas så småningom.

Svårt avgöra räntebanan framöver

ECB:s räntebana framöver kommer att avgöras av bedömningen om inflationsutsikterna i ljuset av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen”

Det sade ECB-chefen Christine Lagarde vid torsdagens presskonferens.

Hon svarade på en fråga om hur ECB:s bana för styrräntorna kommer att se ut framöver.

Christine Lagarde sade att om deras huvudscenario står i sig så ”vet vi att vi har mycket mark kvar att täcka” och tillade att ”det går inte i detta läge att avgöra hur banan framöver kommer att se ut”.

ECB-chefen sade vidare att de inte ser någon likviditetskris, men är redo att agera om det skulle behövas. Banksektorn är mycket starkare nu än 2008 och de har en verktygslåda de kan använda.

”Vårt engagemang för att bekämpa inflationen har inte avtagit”, slog hon fast.

Hon sade att det inte finns någon ”trade-off” mellan pris- och finansiell stabilitet.

ECB:s primära mål är inflationsbekämpning, men samtidigt övervakar de marknadsoron och står redo att ingripa om det skulle behövas.

Besluten vid dagens ECB-möte togs med ”mycket stor enighet, förutom tre-fyra ledamöter som ville ha mer tid för att se hur situationen utvecklar sig, enligt Lagarde.

Inga andra alternativ för räntan föreslogs vid nötet än en höjning med 50 punkter.