Aktie Europeiska centralbanken, ECB, har godkänt Nordeas ansökan om att göra ytterligare återköp av egna aktier till ett värde av 1 miljard euro, motsvarande drygt 11,1 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Nordea väntas ett återköpsprogram starta efter den ordinarie bolagsstämman som hålls den 23 mars. Bankens pågående program för återköp till ett värde av 1,5 miljarder euro inleddes den 20 juli 2022 och ska vara slutfört i mars i år.

Nordea skriver vidare att om det nya återköpsprogrammet hade varit på plats den 31 december 2022 skulle det ha inneburit en minskning av bankens kärnprimärkapitalrelation med omkring 70 punkter.

”Nordea verkställer en effektiv kapitalstruktur och fortsätter att dela ut överskottskapital till aktieägarna i framtiden, i linje med sin kapital- och utdelningspolicy”, skriver banken.